Parrelationens tre delar

En hälsosam parrelation gynnas av utveckling av tre centrala delar.


Parlivets formation

1. Parrelationens formation

Samvaro och "vi"-känsla

Ni kommer först utveckla er formation. Med formation menar vi hur ni som par visar er tillsammans, hur era gränser till omvärlden ser ut och hur er samvaro gestaltar sig.
Hur återhämtar ni er tillsammans och hur kommer ni i gemensam aktivitet. På vilket sätt representerar ni varandra när ni inte är tillsammans. Ni kommer under programmet stärka er "vi"-känsla.


Parlivets kommunikation

2. Parrelationens kommunikation

Ömsesidig förståelse

Därefter kommer ni utveckla er kommunikation. Med kommunikation menar vi all form av verbal och icke-verbal kommunikation. Exempelvis hur ni samtalar, argumenterar och grälar.
Men också hur ni på andra sätt överför information mellan varandra. Programmet leder till ökad ömsesidig förståelse.


Parlivets intimitet

3. Parrelationens intimitet

Närhet och lust

Slutligen kommer ni utveckla er intimitet. Med intimitet menar vi hur närhet och sexualitet visar sig i relationen. Att skapa goda förutsättningar för förtrolighet och lust är en viktig del i varje parrelation.
Ni kommer uppleva större närhet till varandra efter 8 veckors arbete.