Presentation av programmet Parliv.nu

Programmet Parliv.nu är uppbyggd i fyra steg. Varje steg får stöd av de fyra samtal ni har med parkonsulten via skype.

Med parrelationens tre delar som grund belyses relationens nuvarande och historiska styrkor.
Ni utvecklar och arbetar sedan konkret med era önskemål. Därefter planerar ni och följer upp era aktiviteter. Mellan varje samtal arbetar ni själva med frågor som förmedlas via hemsidan.

  • Program - Steg 1 Steg 1 - Parets nuvarande och historiska styrkor
  • Program - Steg 2 Steg 2 - Parets önskade tillstånd
  • Program - Steg 3 Steg 3 - Parets upplägg och planer
  • Program - Steg 4 Steg 4 - Parets aktiviteter


Programmet Parliv.nu baseras på mångårig erfarenhet av psykologisk och psykoterapeutisk arbete med enskilda, par och familjer.
Förändringsmetoden Appreciative Inqury, på svenska kallad "uppskattande frågande", fungerar som programmets pedagogiska grund.

Det är en metod där ett uppskattande och erkännande förhållningssätt används för att skapa utveckling och lärande. Den utvecklades på 1980-talet av professorerna i organisationsbeteende David Cooperrider och Surech Srivastra.

Grundidén är att människor har en tendens att handla i överensstämmelse med deras föreställningar om framtiden. Appreciative Inqury tar sin utgångspunkt i människors bästa erfarenheter och man fokuserar på upplevelser av framgångar, drömmar och visioner.


Boka här